Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

6ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

tsagkarada