Τοπόσημο Θεσσαλονίκης

Δημιουργία και ανάκτηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων και ανάδειξη χώρων Τοπόσημου στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Έργο
Νέο Τοπόσημο Θεσσαλονίκης

Θέση
Θεσσαλονίκη

Ομάδα Μελέτης
Ανδριάνα Λίμπα | Δέσποινα Μαχαιρίδου

Κατηγορία
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Έτος
2013