Terms & Conditions

Όροι & Προύποθέσεις

Γενικοί Οροι
Ο παρών διαδικτυακός τόπος (κόμβος, site, ιστοσελίδα) είναι η επίσημη ιστοσελίδα των ατομικών επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη α) της Ανδριάνας Λίμπα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ & Αρχιτέκτων Τοπίου ΑΠΘ με αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ): 120515, ΑΦΜ: 131840399, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, Δημοκρατίας 83 και β) του Γεωργίου Οικονόμου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ με αριθμό μητρώου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ): 104441, ΑΦΜ: 111812508, ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, Δημοκρατίας 83. Στην ιστοσελίδα διατηρεί πνευματικά δικαιώματα ο Κώστας Ε. Οικονόμου, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Αρχιτέκτων Μηχανικός. Οι ανωτέρω εφεξής θα καλούνται “δημιουργοί”.

Περιορισμός Ευθύνης
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού μας τόπου, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου.

Πνευματικά Δικαιώματα
Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, όπως επίσης και κάθε πληροφορία, σχέδια ή εικόνα περιέχεται σε αυτήν, ανήκει στους δημιουργούς, σε απουσία αντίθετης ένδειξης. Κανένα τμήμα των κειμένων, σχεδίων ή εικόνων στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε καμιά μορφή ή με κανένα μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό ή οποιοδήποτε άλλο, συμπεριλαμβανομένων της φωτοαντιγραφής, αποστολής με φαξ, αντιγραφής ή επαναδακτυλογράφησης ή χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης ή επανάκτησης, χωρίς την γραπτή άδεια της Arch Design Solutions και των ανωτέρω δημιουργών. Οτιδήποτε αντιγράψετε με την διαδικασία αντιγραφή-επικόλληση (copy-paste) όταν θα το επικολλήσετε, πάντα θα εμφανίζει αυτόματα το «(source ©: www.ards.gr)» το οποίο θα πρέπει και να διατηρείτε αυτούσιο οπουδήποτε κάνετε χρήση του τεμαχίου που αντιγράψατε απο τις ιστοσελίδες μας. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των ανωτέρω δημιουργών και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Τα λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο ανήκουν στους δημιουργούς ή/και στα πρόσωπα ή/και εταιρείες που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο διαδικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δημιουργών σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τους ισχύοντες στην Ελλάδα κανόνες Διεθνούς Δικαίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση Google Analytics
Προκειμένου να προσαρμόσουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών μας, χρησιμοποιούμε μια λύση web-παρακολούθησης μέσω της Google Analytics (https://www.google.com/analytics), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται για σκοπούς βελτιστοποίησης. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήσης με ψευδώνυμο. Χωρίς τη συναίνεση που χορηγείται χωριστά από το πρόσωπο που επηρεάζεται, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν προσωπικά τον επισκέπτη στην ιστοσελίδα. Ούτε θα συνδυάζεται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του κομιστή του ψευδωνύμου. Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP σας θα υποβάλλεται σε επεξεργασία και θα αποθηκεύονται μόνο σε συντετμημένη μορφή.

Τροποποίηση
Οι δημιουργοί διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν και μεταβάλλουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους της παρούσας, οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση τους και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση των σχετικών τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι δημιουργοί δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων πελατών και/ή επισκεπτών που λαμβάνει μέσω κάθε φύσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Χωρίς την γραπτή συναίνεσή σας, δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν καταρχάς πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις που μια τέτοια ενέργεια επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο info@ards.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο διαδικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ενδέχεται, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, να επεξεργαζόμαστε, με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι έχετε αποστείλει. Το περιεχόμενο της παρούσας «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή ως συνέπεια αναβάθμισης, μετατροπής ή εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσα από τον διαδικτυακό μας τόπο. Για το λόγο αυτό, κρίνεται χρήσιμο να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας ώστε να ενημερώνεστε για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ για κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά από την χρήση του παρόντος κόμβου όπως αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους, είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί οι δημιουργοί έχουν ως πάγια επιδίωξη να επιλύουν φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης.
Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που εσείς ως χρήστης/επισκέπτης/πελάτης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από τεχνικής ή νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον παρόντα ιστότοπο, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Terms & Conditions

General terms
This website (node, site, website) is the official website of a) Andriana Limpa, Architect Engineer NTUA & Landscape Architects AUTh with registration number of the Technical Chamber of Greece (TEE) 120515, VAT 131840399, Tax Office Z’ Thessaloniki, Dimokratias 83, Thessaloniki and b) Georgios Oikonomou, Architect Engineer of AUTh with registration number of the Technical Chamber of Greece (TEE): 104441, VAT: 111812508, Tax Office Z ‘Thessaloniki, Dimokratias 83, Thessaloniki. Costas E. Oikonomou, Emeritus Professor of AUTh, Architect-Engineer, maintains copyright on the website. The above will be called “creators” from now on.

Limitation of Liability
The visitor / user of the pages of our website, must carefully read the terms of use and the conditions and in case of disagreement must not use them. Otherwise, it is presumed that he accepts them and gives his consent. The following terms of use apply to all content and to what is generally included on the pages of our website.

Copyright
This website, as well as any information, drawings or images contained therein, belongs to the creators, in the absence of any indication. No part of this site may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, including photocopying, faxing, copying or rewriting or using any storage system. retrieval, without the written permission of Arch Design Solutions and the above authors. Anything you copy with the copy-paste process when you paste it, it will always automatically display “(source ©: www.ards.gr)” which you should keep as it is wherever you use the piece you copied from our websites. The entire content of the website is the intellectual property of the above creators and is governed by national and international provisions on Intellectual Property, with the exception of explicitly recognized rights of third parties. The logos, names, trademarks and features contained on the Website belong to the creators and / or persons and / or companies mentioned as owners of the relevant rights on the Website, and are protected under applicable law. Anything expressly prohibited. use, reproduce, republish, copy, store, sell, transmit, distribute, issue, execute, download, translate, modify in any way, in part or in part, the content of the website and the services offered in it, without the prior written permission of the creators in accordance with Law 2121/1993 and the rules of International Law in force in Greece. As an exception, individual storage and copying of content on a personal computer is allowed for strictly personal use, without the intention of commercial or other exploitation and always subject to the indication of the source of its origin, without this in any way implying copyright. property.

Use Google Analytics
In order to better customize our website to meet the expectations of our customers, we use a web-monitoring solution through Google Analytics (https://www.google.com/analytics), using the data collected and stored for optimization purposes. This data can be used to create a username profile. Without the consent of the affected person, the data collected will not be used to personally identify the visitor on the Website. Nor will it be combined with the personal data of the pseudonym bearer. In this context, your IP address will be processed and stored only in abbreviated form.

Amendment
The creators reserve the right to modify and modify the content and services of the website and the terms hereof, at any time in their sole discretion and without prior notice, only by announcing the relevant modifications through the website.

Privacy
The creators are committed to making every effort to safeguard the personal data of customers and / or visitors it receives through any type of electronic communications. Without your written consent, we will not transfer this personal information to any third party (natural or legal) for any reason other than as provided by law and exclusively to the competent authorities. Minor visitors first have access to our services only with the consent of their parents or guardians or in exceptional cases where such action is permitted under applicable law. The visitor / user can at any time contact the administrators of the website at info@ards.gr to be informed if there is a file with his details. The visitor reserves the right to update, access and object to further processing in accordance with Articles 12 and 13 of Law 2472/97 on the protection of personal data. Our website maintains files with users’ personal information solely for communication purposes. In the context of the continuous improvement of our services, we may process, in strict terms of confidentiality and anonymity, part or all of the data that you have sent yourself. The content of this “Personal Data Protection” may be changed at any time as a result of the upgrade, conversion or enrichment of our services provided through our website. For this reason, it is helpful to regularly check the content of this website to be informed of the current policy.

Applicable Law and other terms
This Convention is governed by the provisions of Greek Law, the Directives and Regulations of European Law and the relevant international provisions, and is interpreted in accordance with the rules of good faith, transactional ethics and the economic and social purpose of the law. If a provision is found to be contrary to the law and therefore invalid or void, it automatically ceases to be valid, without in any way affecting the validity of the other terms. No amendment to the terms of this agreement will be taken into account and will not be part of it, unless it has been stated in writing and incorporated into it. These terms of use, including their amendments, are governed and supplemented, where necessary, by Greek and European law, as well as by the relevant international treaties, and for any dispute arising from the use of this node as mentioned above. paragraphs, are the Courts of Thessaloniki.
However, it is worth noting that the creators have as their permanent aim to resolve, amicably and out of court, any disputes that may arise from the use and / or interpretation and application of these terms of use.
For this reason, in case you as a user / visitor / customer find a problem from a technical or legal and / or moral point of view, information or issue on this website, please inform the administrator of the website through our contact form.