Ανάπλαση Παλαιού Λιμένα

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για την Ανάπλαση του Παλαιού Λιμένα Πατρών

Έργο
Ανάπλαση Παλαιού Λιμένα

Θέση
Πάτρα

Ομάδα Μελέτης
Ανδριάνα Λίμπα | Γιώτα Μουρατίδου

Σύμβουλος
Miguel Fernandez Belmonte

Κατηγορία
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών | Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Έτος
2016