6 Κατοικίες

Έργο
6 Κατοικίες

Θέση
Πανόραμα | Θεσσαλονίκη

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη

Έτος
1985