Αποκατάσταση Μύλου Λάρισας

Έργο
Αποκατάσταση & Επανάχρηση Μύλου Παππά

Θέση
Λάρισα

Ομάδα Μελέτης
Δημήτρης Λαγός | Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ανθή Τσιτσά & Αναστάσιος Μαντέλος | Πολιτικοί Μηχανικοί
Γεώργιος Στεφανάκης | Μηχανολόγος Μηχανικός
Κώστας Ε. Οικονόμου | Ειδικός Σύμβουλος

Κατηγορία
Μελέτη Αποκατάστασης & Επανάχρησης

Έτος
1997