Αποκατάσταση Λαδάδικα

Έργο
Αποκατάσταση Συγκροτήματος Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης

Θέση
Λαδάδικα | Θεσσαλονίκη

Ομάδα Μελέτης
Β. Παπάς | Ι. Κουλουκούρης | Ι. Τρώντσιος
Δ. Τεντοκάλης | Ψάλτου | Λαζαρίδου
Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Μελέτη Αποκατάστασης | ΥΠΕΧΩΔΕ

Έτος
1994