Εσωτερικός Σχεδιασμός Μονοκατοικίας

Έργο
Εσωτερικός Σχεδιασμός Μονοκατοικίας | Ι. Ανδρεόπουλος

Θέση
Κηφισιά | Αττική

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου

Έτος
1990