Εσωτερικός Σχεδιασμός | Κλαουδάτος

Έργο
Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις & Εσωτερικός Σχεδιασμός
για όλα τα Καταστήματα Κλαουδάτου

Θέση
Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Αγρίνιο
Βόλος | Λάρισα

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Μελέτη | Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου

Έτος
1980-2000