Μελέτη Παλαιού Οικισμού

Έργο
Μελέτη παλαιού οικισμού Καστρακίου. Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης και ανάπλασης ιστορικών τόπων με ειδικά χαρακτηριστικά

Θέση
Καστράκι

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου | Ανδριάνα Λίμπα
Γιώργος Οικονόμου | Δημήτρης Λαγός

Κατηγορία
Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΠΘ

Έτος
2007