Κατοικία Καρύδα

Έργο
Μόνιμη Κατοικία στο Πανόραμα

Θέση
Πανόραμα | Θεσσαλονίκη

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη

Έτος
1980