Κλειστό Γυμναστήριο ΧΑΝΘ

Έργο
Κλειστό Γυμναστήριο ΧΑΝΘ

Θέση
Θεσσαλονίκη

Ομάδα Μελέτης
Κ. Πασιάς | Ι. Μπαξεβάνης
Ν. Γκόρτσιος | Κώστας Ε. Οικονόμου

Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Προ-Μελέτη

Έτος
1993