Διερεύνηση – διατύπωση σχεδίου οργάνωσης

Έργο
Διερεύνηση – διατύπωση σχεδίου οργάνωσης και προβολής ιστορικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου Ευρυμενών και δυνατοτήτων αξιοποίησης τους

Θέση
Ευρυμενές

Ομάδα Μελέτης
Κώστας Ε. Οικονόμου | Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ανδριάνα Λίμπα | Αρχιτέκτων Μηχανικός
Γιώργος Οικονόμου | Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατηγορία
Ερευνητικό Πρόγραμμα ΑΠΘ

Έτος
2011