Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης Πρασίνου

Έργο
Σχέδιο Γενικής Διαμόρφωσης Πρασίνου

Θέση
Ελαιώνας | Αθήνα

Ομάδα Μελέτης
Ανδριάνα Λίμπα

Ανάθεση
Delta Engineering | Σαμαράς & Συνεργάτες
https://www.deltaengineering.gr/

Κατηγορία
Masterplan

Έτος
2017