Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.

Αιτίες, ευθύνης, προτάσεις, μέτρα, δράσεις και προοπτικές. 7ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ.

tempi